Freemelt AB och 6K Additive etablerar strategiskt partnerskap

15 nov 2021

Freemelt AB och 6K Additive etablerar strategiskt partnerskap för att utveckla och kommersialisera refraktära metallpulver för Freemelts 3D-printing plattform. Partnerskapet möjliggör nya materialalternativ för avancerade kunder för flyg-, hypersoniska och medicinska tillämpningar som kräver högpresterande materialegenskaper.

Mölndal och Burgettstown (Pennsylvania). 15 november, 2021 – Freemelt, ett högteknologiskt tillväxtföretag vars 3D-printing plattform med öppen källkod skapar nya förutsättningar för snabb tillväxt inom 3D-printing och 6K Additive en division inom 6K, som är ledande inom produktion av hållbara avancerade material för additiv tillverkning, tillkännagav idag gemensamt ett strategiskt partnerskap att utveckla och marknadsföra nya material för Freemelt’s E-PBF (Electron Beam Powder Bed Fusion) 3D-printing plattform som möjliggör avancerade tillverkningstillämpningar inom 3D-printing. Spjutspetsapplikationer för exempelvis hypersoniska applikationer kräver prestanda från refraktära material som volfram för att motstå extrema temperaturer och belastningar. 6K Additive har produktionsexpertis och kan skala upp tillverkning för att producera refraktära prestandapulver och Freemelt 3D-printerteknologi tillhandahåller en utskriftsplattform för att uppfylla kundernas stränga krav på dessa material.

“Sedan den kommersiella lanseringen av refraktära metallpulver har vi sett ett stort intresse för refraktära metaller, speciellt volfram”, säger Frank Roberts, VD för 6K Additive. "Freemelt är en organisation som är väl lämpad för att arbeta med marknaden för parameterutveckling på sin plattform. Detta för att hjälpa kunder att driva på kapaciteten hos 3D-printing för applikationer som kräver högpresterande delar i material som volfram.”

Ulric Ljungblad, vd för Freemelt tillägger, "Vi får många förfrågningar från marknaden efter prestandamaterial och samarbetet med 6K Additive ger oss och våra kunder en materialleverantör som inte bara levererar högkvalitativt metallpulver utan också snabbt kommersialiserar eftertraktade prestandamaterial som volfram och andra refraktära metaller. Det nya partnerskapet hjälper oss tillsammans att tänja på gränserna för vad som är möjligt med 3D-printing."

2020 färdigställde 6K Additive en toppmodern, 4000 kvadratmeter stor pulverproduktionsanläggning i Burgettstown, Pennsylvania. Anläggningen har två UniMelt® mikrovågsplasmasystem i drift med ytterligare två system planerade att vara färdiga vid årsskiftet. Företaget kommer också att utöka sin pulvertillverkningskapacitet genom en utbyggnad med utrymme för ytterligare sex system. Installationen av de ytterligare systemen kommer att påbörjas under första kvartalet 2022.

Freemelt fortsätter att utveckla Freemelt One-plattformen och har nyligen tillkännagett globala expansionsplaner med dotterbolag på tyska marknaden och nya kunder som KTH i Sverige och det Polytekniska Universitetet i Turin i Italien. Freemelt ställer ut på Formnext mässan i Frankfurt den 16–19 november där 6K Additives volframpulver kommer att förevisas i Freemelt’s monter tillsammans med delar utskrivna i Freemelt ONE.

Om 6K
6K representerar 6000 grader, vilket skiljer 6K-tekniken från alla andra. Det är drifttemperaturen för UniMelt® (5778K för att vara exakt), världens enda plasma i mikrovågsproduktionsskala, och är också temperaturen på solens yta.
6K använder egenutvecklad avancerad plasmabehandling och industriella system för att skapa material som möjliggör nästa generations kommersiella produkter. Företagets kontinuerliga UniMelt®-process möjliggör fullständig och oöverträffad kontroll av hela materialteknikprocessen, för att producera material med exakta specifikationer.
6K Additive-divisionen är ISO 9001-anläggning, som återvinner och bearbetar över 500 ton titan per år, och har nyligen byggt och driftsatt en toppmodern 4000 kvadratmeter stor produktionsanläggning för pulver för 3D-printing.

För mer information om 6K: www.6Kinc.com
6K pressmeddelanden: https://www.6kinc.com/about/news/
6K mediakontakt: Bruce Bradshaw, +1 603 689 4597
bbradshaw@6Kinc.com

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2021-11-15