Staffan Zackrisson

Styrelseledamot

Födelseår
1953

Funktion
Styrelseledamot i Freemelt Holding AB sedan 2021

Utbildning
M.Sc. inom maskinteknik från Chalmers tekniska högskola

Tidigare uppdrag inom Freemelt
Styrelseledamot i Freemelt AB mellan 2019-2021

Andra uppdrag
VD och styrelseledamot i Redzac AB. Styrelseordförande i Tape Weaving Sweden AB och Oxeon AB.

Aktieägande i företaget
191 380 aktier indirekt och 187 323 teckningsoptioner.

Annat
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Senast uppdaterad: 2021-06-22