Martin Wildheim

Styrelseledamot

Födelseår
1971

Funktion
Styrelseledamot i Freemelt Holding AB sedan 2021

Utbildning och bakgrund:
M.Sc. inom maskinteknik från Chalmers tekniska högskola. Martin har arbetat på Gesab engineering, CapGemini, AWApatent och Arcam och har en bred erfarenhet inom områdena produktdesign, fysik, patent, systemarkitektur och projektledning. Martin är anställd på Freemelt som VP Innovation.

Tidigare uppdrag inom Freemelt
Styrelseledamot i Freemelt AB mellan 2017-2021

Andra uppdrag
Ägare och styrelseledamot i Motec Aktiebolag

Aktieägande i företaget
1 853 239 aktier indirekt och 124 811 teckningsoptioner

Annat
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Senast uppdaterad: 2021-06-22