Ulric Ljungblad, Ph.D.

VD och medgrundare

Födelseår
1965

Funktion
VD sedan 2019. Medgrundare av Freemelt.

Utbildning och bakgrund
Ph.D. i fysik från Göteborgs universitet. Ulric har arbetat på Micronic Laser Systems och Arcam.

Andra uppdrag

Aktieägande i företaget
1 911 498 aktier indirekt och 124 811 teckningsoptioner

Senast uppdaterad: 2021-06-16